Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

  

 

Betingelser Powerbank & Mensing IT Group
Almindelige betingelsers formål og rækkevidde Nærværende almindelige betingelser fastsætter de nærmere vilkår Mensing IT Group ApS (herefter benævnt "Sælger") levering af varer til en ikke-forbruger/forretningsdrivende (herefter benævnt Køber) som beskrevet i den mellem Køber og Sælger indgåede aftale på Sælgers hjemmeside www.nordic-usb.dk samt www.usb-tryk.dk (herefter benævnt "Aftalen"), eller en aftale handel der er indgået via elektronisk post. 

I det omfang andet ikke er skriftligt aftalt, er nedenfor angivne almindelige betingelser gældende og går forud for Købers eventuelle almindelige betingelser. 

Ydelsernes omfang
Sælgers ydelse består i levering af varer, beskrevet i bestillingsbekræftelsen. 

Aftaleindgåelse
Endelig Aftale om køb anses først indgået, når Sælger har fremsendt en bestillingsbekræftelse herpå til Køber. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og oplysninger i materiale udformet af tredjemand. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledning, indhold på andre websites m.v. 

Leveringstidspunkt
Medmindre andet er skriftligt aftalt, er oplyste leveringstider fastsat efter bedste skøn og med forbehold for mellemsalg. Såfremt Sælger ikke kan opfylde til oplyst tid, vil Køber modtage skriftlig underretning herom med så vidt muligt oplysninger om, hvornår levering kan antages at kunne ske. 

Kan leveringstidspunktet imidlertid ikke overholdes, vil Sælger forsøge at reducere forsinkelsen i videst muligt omfang. Sælger påtager sig dog intet ansvar for eventuelle mindre forsinkelser. 

Såfremt et aftalt leveringstidspunkt overskrides med mere end 20 arbejdsdage, og forsinkelsen alene kan tilregnes Sælger eller forhold, for hvilke Sælger er ansvarlig, betragtes dette som væsentlig misligholdelse af Aftalen. Sælger fraskriver sig dog ethvert erstatningsansvar som følge af forsinkelsen, og Købers eneste sanktion ved væsentlig forsinkelse er ophævelse af købet. 

Levering og risikoens overgang
Med mindre andet er aftalt, anses levering af varer for sket, når varerne er sendt fra Sælgers lager på Frederiksberg (ab lager). 

Sælger kan, hvis Køber vælger dette ved bestilling af varerne, på Købers regning og risiko foranledige transporten af varer gennemført frem til Køber uden for Danmark. Risikoen for varer overgår til Køber på forsendelses tidspunktet. 

Fortrydelsesret
Der ydes ingen fortrydelsesret til Køber i henhold til nærværende betingelser. 

Priser og fakturering
Den aftalte pris for de bestilte varer fremgår af Sælgers bestillingsbekræftelse, men som standard betaler køber forud hvis ikke andet er aftalt. 

Priser og valuta
Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på ordre bekræftelsen ud for den pågældende vare. Varen afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på ordren, bestillingsbekræftelsen og fakturaen.
Alle opgivne priser er ex. afgifter og moms, medmindre andet særskilt fremgår ud for varen.